Chất lượng không khí tại Hà Nội tiếp tục giảm, có khu vực gần mức xấu

Chất lượng không khí tại Hà Nội tiếp tục giảm, có khu vực gần mức xấu

Tổng hợp báo cáo chất lượng không khí (AQI) từ ngày 25/11 - 1/12 tại TP Hà Nội cho thấy, trong tuần này chất lượng không khí giảm xuống khá nhiều so với các tuần trước đó trong tháng 11, chủ yếu ở mức trung bình và kém; không có ngày nào chất lượng không khí đạt mức tốt.