Bác Khê hồi cư ký

Bác Khê hồi cư ký

TP - Cuộc trò chuyện với GS Trần Văn Khê diễn ra tháng 11/2005, đúng một tuần trước khi Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận danh hiệu kiệt tác văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại. Ngoài câu chuyện âm nhạc, ông hồ hởi chia sẻ tâm tư, cảm xúc vẫn còn nóng hổi về chuyến hồi cư từ Pháp về Việt Nam.

Khám phá