Đìu hiu mát xa người mù

Đìu hiu mát xa người mù

TP - Ông Nguyễn Đình Kiên, Chủ tịch Hội người mù TPHCM nói với tôi: “Bây giờ người mù làm mát xa phổ biến khắp cả nước, nhưng ít ai biết được TPHCM chính là nơi đầu tiên xây dựng nên mô hình người mù mát xa”. Cán bộ hội đi tham quan bên Nhật Bản và đưa mô hình về nước năm 1995. Trước kia người mù chỉ làm tẩm quất theo kiểu cổ truyền. Cơ sở đầu tiên ấy đến nay vẫn còn hoạt động.