Cung cấp 20.500 bộ dụng cụ vệ sinh cho phụ nữ nghèo

Cung cấp 20.500 bộ dụng cụ vệ sinh cho phụ nữ nghèo

TPO - Trong hai ngày 8/8 và 9/8 , tại huyện La Pa (xã Chư Mỗ, La Broái), huyện Dak Bơ, xã Gia Hội, Yang Bắc, tỉnh Gia Lai, Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women Việt Nam) bắt đầu cung cấp hàng ngàn bộ dụng cụ vệ sinh cho phụ nữ và trẻ em gái trong các hộ gia đình nghèo và có phụ nữ làm chủ hộ.