Quang Thái - trùm tình báo Tư Chung của ‘Biệt động Sài Gòn’ giờ ra sao?

Quang Thái - trùm tình báo Tư Chung của ‘Biệt động Sài Gòn’ giờ ra sao?

“Nghệ sĩ Quang Thái yếu đi nhiều. Tình cảnh rất thương. Hàng năm, chúng tôi tới thăm hỏi, động viên các nghệ sĩ, diễn viên, công nhân viên của nhà hát về hưu, tuổi cao sức yếu trong đó có nghệ sĩ Quang Thái”- NSND Anh Tú, Quyền Giám đốc nhà hát kịch Việt Nam cho hay.