“Hành động Xanh” hưởng ứng Giờ Trái Đất tại các dự án của Vingroup

“Hành động Xanh” hưởng ứng Giờ Trái Đất tại các dự án của Vingroup

Hưởng ứng Chiến dịch “Giờ trái đất năm 2014”, từ 20h30 đến 21h30 ngày 29/3/2014, các khu đô thị, hệ thống trung tâm thương mại (TTTM) và khách sạn của Tập đoàn Vingroup sẽ thực hiện “Hành động Xanh” với việc tắt và giảm sử dụng các thiết bị điện ở mức tối đa.

Khám phá