Việt Nam giải quyết căng thẳng bằng đối thoại hòa bình

Việt Nam giải quyết căng thẳng bằng đối thoại hòa bình

Về việc các tàu hải giám Trung Quốc vào sâu trong khu vực đặc quyền kinh tế của Việt Nam, cắt cáp thăm dò của tàu dân sự Bình Minh 02 ngày 26-5, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, nhấn mạnh, những hành động của phía Trung Quốc là sai trái; quan điểm của Việt Nam là giải quyết trong hòa bình và công khai, minh bạch.

Khám phá