Bỏ kiểm dịch trứng gia cầm: Lo tái phát dịch cúm gia cầm

Bỏ kiểm dịch trứng gia cầm: Lo tái phát dịch cúm gia cầm

TP - Miễn kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn, trứng gia cầm tươi và chế biến như trứng bắc thảo, trứng muối, trứng lộn, trứng ăn liền… là quy định trong Thông tư 25 do Bộ NN-PTNT ban hành, có hiệu lực từ 15/8. Điều này đồng nghĩa tất cả các loại trứng đều bị đánh đồng và nguy cơ tái phát dịch cúm sẽ trỗi dậy.

Khám phá