Hốt bạc ở thiên đường “sống ảo” Trương Gia Giới-Phượng Hoàng Cổ Trấn

Hốt bạc ở thiên đường “sống ảo” Trương Gia Giới-Phượng Hoàng Cổ Trấn

TP - “Cho tôi một ngày, trả lại bạn nghìn năm”-slogan của Trương Nghệ Mưu khi đầu tư làm show Tống Thành Thiên cổ tình ở Hàng Châu. Khách du lịch giờ đặt chân tới bất cứ nơi nào của Trung Quốc từ Tô Châu, Hàng Châu, Lệ Giang (Vân Nam) hay Hồ Nam không đành lòng nếu bỏ qua chương trình nghệ thuật dán nhãn đạo diễn họ Trương.

Khám phá