Sáng tạo giúp bạn trẻ làm chủ kỷ nguyên 4.0

Sáng tạo giúp bạn trẻ làm chủ kỷ nguyên 4.0

TPO - Theo các chuyên gia về phát triển năng lực tư duy, khác với trí thông minh là do gene quyết định, là bẩm sinh khó có thể thay đổi từ khi sinh ra của trẻ thì năng lực tư duy là yếu tố có thể tác động, có thể phát triển được. Yêu cầu đặt ra là trẻ cần được giáo dục một cách bài bản và có môi trường phát triển phù hợp ngay từ khi còn nhỏ.