DMCA.com Protection Status
Niềm tin

Niềm tin

TP - Dăm bảy năm trước tôi đi công tác ở các tỉnh miền núi đều. Những tấm ảnh tôi chụp ven đường cảnh các em thiếu quần áo vào mùa lạnh đánh thức cộng đồng mạng. Rồi những chuyến đi sau tôi mang quần áo cũ còn lành lặn cùng những gói quà bánh, gọi là chia sẻ chút tình cảm với người dân trên núi. Năm nào cũng dăm chuyến đi và luôn mang theo những món quà mọn.