Từ đi bộ tới nhún nhảy, tung tăng

Từ đi bộ tới nhún nhảy, tung tăng

TP - Hồi cạnh Hồ Gươm mới mở khu chợ đêm, lắm người háo hức. Lên vài lần hết hứng vì có mỗi việc đi bộ dọc trục (Hàng) Đào-Ngang-Đường đến chợ Đồng Xuân rồi “ngược”. Đông hàng nhiều quán đôi khi chỉ để ngắm. Cho tới gần đây, từ lúc xuất hiện biểu diễn nghệ thuật đường phố, dân tình bỗng chuyển sang nhún nhảy.

Khám phá