Hương

Hương

TP - Thế là Bộ Y tế chiều qua đã công bố kết luận 100% mẫu nước mắm được kiểm nghiệm không có Asen vô cơ, ngõ hầu muốn đánh tan cái không khí quá nặng mùi suốt hơn tuần qua. Trong thông báo của mình, Bộ cũng không quên khẳng định “thạch tín chỉ được gọi cho Asen vô cơ”, bởi đích thị đây mới là chất độc.