Bí mật nhà nước cấp độ 'Tuyệt mật' được bảo vệ 30 năm

Bí mật nhà nước cấp độ 'Tuyệt mật' được bảo vệ 30 năm

TPO - Thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước là khoảng thời gian được tính từ ngày quyết định độ mật của bí mật nhà nước đến hết thời hạn: 30 năm đối với bí mật nhà nước độ Tuyệt mật; 20 năm đối với bí mật nhà nước độ Tối mật; 10 năm đối với bí mật nhà nước độ Mật.

Khám phá