Đăng ký tiêm vắc-xin qua mạng

Đăng ký tiêm vắc-xin qua mạng

TP - Lãnh đạo Cục Y tế Dự phòng - Bộ Y tế hôm qua cho biết, do việc đăng ký tiêm vắc-xin dịch vụ dễ xảy ra lộn xộn, nên giờ thống nhất đăng ký qua website, qua email. Trong khi đó, lãnh đạo Cục Quản lý Dược thông báo đang tìm cách nhập thêm vắc-xin, đồng thời công khai minh bạch 161 điểm tiêm dịch vụ trên toàn quốc.