Mịt mờ triển vọng ông Trump trở lại đường đua

Mịt mờ triển vọng ông Trump trở lại đường đua

Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại Nhà trắng có thể sẽ định hình lại chiến dịch vận động tranh cử trong 4 tuần cuối cùng. Các trợ lý của ông giờ đang phải bàn cách lấy lại đà tiến sau bước lùi bất ngờ, cũng như biện pháp để đưa vị tổng thống vẫn đang mang bệnh trở lại đường đua.