Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh để lại nhiều bài học quý báu

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh để lại nhiều bài học quý báu

TP - Ngày 22/6, tại hội thảo khoa học “Đồng chí Nguyễn Văn Linh với cách mạng miền Nam, với Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định, TPHCM” nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải nói: Ông đã để lại những bài học hết sức sâu sắc, quý báu. Nổi bật là tư duy đổi mới, gắn bó mật thiết với nhân dân, lắng nghe nhân dân.

Khám phá