Để hòn than thực sự là “vàng đen”

Để hòn than thực sự là “vàng đen”

Nắm bắt tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của Tập đoàn cũng như Công ty Kinh doanh than miền Bắc, ngay khi bước vào thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014, Lãnh đạo Công ty Kinh doanh than Vĩnh Phú đã có những đổi mới quyết liệt trong điều hành quản lý, đồng thời có những chiến lược hợp lý, tăng cường chế biến sâu giúp nâng giá trị, để hòn than thực sự trở thành “vàng đen”.

Khám phá