Trí tuệ nhân tạo hiện chữa bệnh hiểm nghèo và giải bài vật lý giỏi hơn là rửa bát

Trí tuệ nhân tạo hiện chữa bệnh hiểm nghèo và giải bài vật lý giỏi hơn là rửa bát

Một người bình thường không cần các thuật toán phức tạp và hệ thống robot, mà chỉ muốn có một robot rửa bát. Thế nhưng hiện tại công nghệ chưa thể giải quyết vấn đề này. Trong khi đó, các phần mềm thông minh sẽ sớm xuất hiện, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công việc của các bác sĩ và nhà vật lý. Dự báo này được chia sẻ bởi Chủ tịch hội đồng quản trị của Alphabet Eric Schmidt.