Thêm 2 trang thông tin điện tử bị xử lý

Thêm 2 trang thông tin điện tử bị xử lý

TP - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin& Truyền thông hôm qua ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Phần mềm và Truyền thông VASC, do đăng bài “Nếu có con trai, tôi cấm nó yêu gái Hải Phòng” trên trang thông tin điện tử http://megafun.vn. Công ty này bị xử phạt 60 triệu đồng, đồng thời đình bản trang megafun.vn trong một tháng.

Khám phá