DMCA.com Protection Status
Mỹ giúp phụ nữ Việt tăng cường tiếp cận quyền đất đai

Mỹ giúp phụ nữ Việt tăng cường tiếp cận quyền đất đai

TP - Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) hôm qua công bố Bộ công cụ tập huấn giới và quyền sở hữu ở Việt Nam được xây dựng nhằm trang bị cho tình nguyện viên cộng đồng các kiến thức họ có thể áp dụng để giúp nâng cao nhận thức, hiểu biết của cộng đồng về quyền đất đai, giảm thiểu tranh chấp về đất đai và hỗ trợ tư vấn.