Cởi nút thắt ODA

Cởi nút thắt ODA

TP - Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ (CG 2010) vừa kết thúc. Dù số vốn hỗ trợ chính thức (ODA) cam kết chỉ là 7,9 tỷ USD, thấp hơn năm ngoái nhưng xét trên bình diện khó khăn chung của nền kinh tế thế giới, đó vẫn là con số ấn tượng. Tuy nhiên, không chỉ các nhà tài trợ mà ngay chính Chính phủ Việt Nam đều chung một quan ngại, đó là chuyện Việt Nam sẽ tiêu số vốn trên như thế nào?

Khám phá