Dừng hoạt động vui chơi, giải trí tại Hà Nội

Dừng hoạt động vui chơi, giải trí tại Hà Nội

TP - UBND thành phố Hà Nội cho biết đã chỉ đạo chi tiết các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội trong 2 ngày quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí nơi công cộng, đảm bảo thực hiện các yêu cầu nghi lễ Quốc tang theo quy định của Nhà nước và chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy.