DMCA.com Protection Status
Khảo sát khu vực thỏa thuận vùng ngoài cửa vịnh Bắc bộ

Khảo sát khu vực thỏa thuận vùng ngoài cửa vịnh Bắc bộ

TP - Thực hiện nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam-Trung Quốc, ngày 19/12, Cục Đo đạc và Bản đồ, Bộ TN&MT Việt Nam và Cục Điều tra địa chất, Bộ Tài nguyên đất đai Trung Quốc lần lượt tổ chức Lễ khởi động khảo sát chung tại khu vực thỏa thuận vùng biển ngoài cửa vịnh Bắc bộ tại thành phố Đà Nẵng và thành phố Quảng Châu.