Ông David Dương: "Các em học tập thật giỏi để về xây dựng quê hương"

Ông David Dương: "Các em học tập thật giỏi để về xây dựng quê hương"

Trong buổi 60 em trại sinh là con em các kiều bào Việt Nam sinh sống từ 20 quốc gia đến thăm Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước ở TPHCM do Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS) làm chủ đầu tư vào chiều 19/7, ông David Dương - Tổng giám đốc VWS đã kêu gọi các em học tập thật giỏi để về góp phần xây dựng quê hương.

Khám phá