Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 2

Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 2

TPO - Từ ngày 18/6 đến 2/7, đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, Bộ Ngoại giao Việt Nam, Giáo hội Phật giáo VN, Mặt trận Tổ quốc VN, UBND thành phố Hà Nội và Văn phòng Liên hợp quốc tại Hà Nội, các đại sứ quán … tổ chức chương trình Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 2 tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng và Khánh Hòa.