APEC sẽ hợp tác nâng cao an toàn thực phẩm

TP - Ngày 10/5 tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ hai các quan chức cao cấp (SOM2) của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) và các cuộc họp liên quan tiếp tục làm việc.

Các đại biểu tham dự Hội thảo cấp phép xuất khẩu do Diễn đàn hợp tác an toàn thực phẩm của Mạng lưới các viện đào tạo hợp tác thuộc Tiểu ban Tiêu chuẩn và Hợp chuẩn đã kết thúc ngày làm việc thứ hai.

Việc tạo thuận lợi cho trao đổi thương mại các thực phẩm an toàn và hợp tác trong cải thiện an toàn thực phẩm là một trong những nội dung sẽ được thảo luận tại Tuần lễ An ninh lương thực diễn ra tại Cần Thơ vào tháng 8.

Hôm qua, Nhóm Đối tác chính sách phụ nữ và kinh tế có ngày làm việc cuối cùng, tập trung trao đổi những nội dung liên quan sự tham gia của phụ nữ trong phát triển kinh tế; thúc đẩy thực hiện lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong tất cả các lĩnh vực chuyên môn của APEC; đồng thời xác định các ưu tiên hành động và khuyến nghị chính sách, cũng như hướng chuẩn bị cho các nội dung của Diễn đàn Phụ nữ và Kinh tế sẽ được tổ chức vào tháng 9.

Tại phiên khai mạc Đối thoại công tư trong khuôn khổ Nhóm đặc trách về khai khoáng, các đại biểu tập trung thảo luận ba chủ đề chính là: tăng cường hợp tác khai khoáng trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương; tăng trưởng dựa trên đổi mới; trách nhiệm xã hội và phát triển chung. Các đại biểu đã khẳng định khai khoáng có thể đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, giảm nghèo, cải thiện hạ tầng cơ sở  và thu hẹp khoảng cách phát triển ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. 

Cùng chuyên mục

Xem thêm Thế giới

Cùng chủ đề

Mới - Nóng