APEC vun đắp tương lai chung

TPO - Hôm nay tại Đà Nẵng, các nhà lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên APEC tuyên bố nhất trí áp dụng các biện pháp cụ thể để vun đắp tương lai chung tới năm 2020 và giai đoạn tiếp theo.

APEC vun đắp tương lai chung

Các nhà lãnh đạo đánh giá cao việc thảo luận về APEC hướng tới năm 2020 và những năm sau đó bắt đầu ở Peru năm 2016 và sau đó ở Việt Nam, vì sắp đến hạn hoàn thành mục tiêu Bogor và APEC chuẩn bị bước vào thập kỷ phát triển thứ tư.

Các nhà lãnh đạo trông chờ APEC thực hiện cam kết đạt được đầu tư, thương mại mở, tự do trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương vào năm 2020 và vạch ra tầm nhìn chiến lược, mang tính hành động cho tương lai của khối.

Các nhà lãnh đạo tái khẳng định cam kết lâu bền đối với việc bảo đảm hòa bình, ổn định, sự năng động, bao trùm và thịnh vượng của khu vực châu Á-Thái Bình Dương và xây dựng một APEC phản ứng nhanh, trách nhiệm, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. “Chúng tôi tái khẳng định cam kết của mình về việc ủng hộ, duy trì đối tác châu Á-Thái Bình Dương dựa trên sự tin tưởng, tôn trọng lẫn nhau, tính bao trùm và hợp tác cùng có lợi”.

 Các nhà lãnh đạo cũng tiếp tục khuyến khích các thành phần, đối tượng liên quan tham gia vào tiến trình hợp tác APEC để các thành quả hợp tác có thể đem lại lợi ích cho nhiều người hơn ở khắp châu Á-Thái Bình Dương.

Các nhà lãnh đạo tuyên bố sẽ tiếp tục có những hành động cụ thể để biến APEC thành một động lực chính của hội nhập, tăng trưởng kinh tế khu vực và toàn cầu, cũng như trở thành nhân tố đóng góp lớn cho cấu trúc kinh tế khu vực.

Trong một thế giới ngày càng kết nối, các nhà lãnh đạo APC cam kết thắt chặt mối liên kết này, chúc mừng ASEAN 50 năm tuổi, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực và đánh giá cao đóng góp của hiệp hội đối với hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng khu vực.

Đồng thời tăng cường sự lãnh đạo của APEC trong quản trị kinh tế toàn cầu và xử lý các thách thức toàn cầu bức thiết nhất, kiên định với cam kết thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Các nhà lãnh đạo cũng đánh giá cao sự thảo luận, cân nhắc về tương lai APEC từ nay đến năm 2020 và giai đoạn sau đó, đồng ý thành lập Nhóm tầm nhìn APEC để hỗ trợ các quan chức cao cấp trong việc định hình tầm nhìn sau năm 2020 dựa trên các thành quả đã đạt được, xử lý các vấn đề còn tồn tại và tìm kiếm những lĩnh vực hợp tác mới để ứng phó tốt hơn với các thách thức, vấn đề nóng trong những thập kỷ tiếp theo.

Các nhà lãnh đạo APEC cảm ơn Việt Nam đăng cai tổ chức APEC 2017, chỉ 11 năm sau lần đăng cai đầu tiên (năm 2006 ở Hà Nội). Các nhà lãnh đạo APEC cảm ơn sự dẫn dắt của Việt Nam trong việc thúc đẩy tiến trình APEC dựa trên tầm nhìn và công việc của các nước chủ nhà APEC trước đó. Papua New Guinea sẽ là chủ nhà của APEC 2018.

 

Cùng chuyên mục

Xem thêm Thế giới

Cùng chủ đề

Mới - Nóng