Chủ tịch Quỹ Altimo nguyên là Thủ tướng New Zealand

Ông Mike Moore - Nguyên Thủ tướng New Zealand, Nguyên Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) trở thành Chủ tịch Quỹ Altimo.

Ông Mike Moore
Quỹ Altimo (Altimo Foundation) - Tổ chức phi lợi nhuận thành lập với mục đích hướng tới thúc đẩy những sáng kiến đầu tư cho xã hội của Altimo tại các thị trường đang nổi - thông báo đã bổ nhiệm ông Rt.Hon.Mike Kenneth Moore giữ chức Chủ tịch Quỹ Altimo.

Ông Mike Moore nguyên là Thủ tướng New Zealand, và nguyên Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)

Ở tuổi 23, ông Moore là một trong những người trẻ nhất được bầu vào Quốc hội New Zealand.

Suốt 27 năm trong sự nghiệp chính trị của mình tại New Zealand, ông trở thành vị Bộ trưởng thứ ba phụ trách về thương mại, thể thao và du lịch nước ngoài.

Mối quan tâm sâu sắc về những vấn đề thương mại quốc tế giúp ông trở thành ứng viên sáng giá trong cương vị Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trong nhiệm kỳ của mình tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), ông đã thành công trong việc giới thiệu Trung Quốc và nhiều nền kinh tế chuyển đổi trở thành thành viên của WTO và với sự ra đời thành công của vòng đàm phán Doha.

Sau nhiệm kỳ tại WTO, ông Moore được bổ nhiệm vào Ủy ban Toàn cầu về Di cư Quốc tế, một tổ chức của Liên Hiệp Quốc thành lập vào cuối năm 2003. Ông Moore là thành viên của Hội đồng Liên Hiệp Quốc về Luật Bảo vệ quyền lợi cho người nghèo. 

Cùng chuyên mục

Xem thêm Thế giới

Mới - Nóng

Khám phá