Đại hội Đảng Trung Quốc bế mạc: Người trẻ thay thế lãnh đạo cũ

TPO- Sáng 14-11, Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 đã bế mạc tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh.

Đại hội Đảng Trung Quốc bế mạc: Người trẻ thay thế lãnh đạo cũ

Trung Quốc: Sôi sục chuyện cải tổ chính trị

Hé lộ bí mật về người có thể trở thành tân Thủ tướng Trung Quốc

Tại phiên bế mạc, Ban Chấp hành Trung ương và Ủy ban Kỷ luật Trung Ương đã được bầu kèm theo một số sửa đổi trong Hiến pháp.

Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Hồ Cẩm Đào phát biểu trong lễ bế mạc: “Đại hội đã bầu ra ủy ban trung ương mới của Đảng và thay thế những lãnh đạo cũ bằng những người trẻ tuổi”.

Ông nói tiếp: “Chúng tôi tin rằng tất cả các quyết định và kế hoạch đã được thông qua và tất cả các thành tựu đạt được tại Đại hội, những thành tựu có ý nghĩa quan trọng đối với hiện tại và có tầm ảnh hưởng sâu rộng, sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển sự nghiêp to lớn của chủ nghĩa xã hội với những đặc tính của Trung Quốc và quyết tâm xây dựng Đảng vĩ đại”.

Những lãnh đạo được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa mới gồm: ông Tập Cận Bình, 59 tuổi, Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương khóa 17, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương; ông Lý Khắc Cường, 57 tuổi, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa 17, Phó Thủ tướng; ông Vương Kỳ Sơn, 64 tuổi, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 17, Phó Thủ tướng; ông Trương Đức Giang, 66 tuổi, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 17, Phó Thủ tướng, Bí thư Thành ủy Trùng Khánh; ông Lưu Vân Sơn, 65 tuổi, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương; ông Uông Dương, 57 tuổi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông; ông Du Chính Thanh, 67 tuổi, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 17, Bí thư Thành ủy Thượng Hải; ông Trương Cao Lệ, 66 tuổi, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 17, Bí thư Thành ủy Thiên Tân; ông Lý Nguyên Triều, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 17, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Lưu Diên Đông, 67 tuổi, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 17, Ủy viên Quốc vụ. Ông Vương Kỳ Sơn cũng được bầu vào Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương khóa 18.

Theo kế hoạch,  Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị và Tổng Bí thư sẽ được bầu trong phiên họp Ban Chấp hành Trung ương khóa 18 đầu tiên vào sáng mai, 15-11.

Xây dựng xã hội khá giả toàn diện năm 2020

Đại hội kêu gọi toàn Đảng phải "Giải phóng tư tưởng, cải cách mở cửa, gắn bó lực lượng, công kiên khắc phục khó khăn, kiên định bất di bất dịch tiến lên trên con đường Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, phấn đấu vì hoàn thành xây dựng xã hội khá giả toàn diện". Báo cáo Chính trị của Đại hội 18 một lần nữa tái khẳng định mục tiêu phấn đấu trăm năm, tức hoàn thành xây dựng xã hội khá giả toàn diện vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng, xây dựng Nhà nước hiện đại hoá xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, dân chủ, văn minh và hài hoà vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập nước Trung Hoa mới.

Tân Hoa xã đăng bài chỉ rõ, Trung Quốc đã mở ra "giờ đếm ngược" hoàn thành xây dựng xã hội khá giả toàn diện, chỉ còn 8 năm hơn một tháng là hoàn thành xây dựng xã hội khá giả toàn diện vào năm 2020.

Bài báo chỉ rõ, Phát triển quan khoa học càng chói lọi, tươi sáng hơn trong bức tranh "Trung Quốc hài hoà, Trung Quốc tươi đẹp". Xây dựng kinh tế, xây dựng chính trị, xây dựng văn hoá, xây dựng xã hội và xây dựng văn minh sinh thái tập trung cho hoàn thành xây dựng xã hội khá giả toàn diện, thực hiện hiện đại hoá Chủ nghĩa xã hội và sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa, Báo cáo Chính trị của Đại hội 18 lấy phát triển quan khoa học làm chỉ đạo, đưa ra bố cục tổng thể "5 trong 1" đẩy mạnh sự nghiệp Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.

CNXH bước vào giai đoạn mới

Các đại biểu cho rằng, coi quan niệm phát triển khoa học và Chủ nghĩa Mác-Lê-nin, Tư tưởng Mao Trạch Đông, Lý luận Đặng Tiểu Bình, tư tưởng quan trọng "Ba đại diện" là tư tưởng chỉ đạo cần kiên trì lâu dài của Đảng, có ý nghĩa hiện thực trọng đại và ý nghĩa lịch sử sâu xa đối với việc kiên trì và phát triển Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.

Các đại biểu cho rằng, Báo cáo Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 đưa xây dựng văn minh sinh thái vào bố cục chung của sự nghiệp Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, đánh dấu công cuộc xây dựng hiện đại hoá Chủ nghĩa xã hội Trung Quốc bước vào giai đoạn mới .

Phan Yến - T.Đ
Theo Tân Hoa Xã, CRI

Dịch

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Thế giới

Mới - Nóng

Khám phá