Đo thái độ người dân với ông Obama bằng… Wi-Fi

TP - OpenSingalMaps, dịch vụ truy tìm dấu vết và vị trí của hệ thống mạng Wi-Fi đã lần tìm theo các dịch vụ Wi-Fi trên khắp nước Mỹ và có phát hiện thú vị rằng, việc đặt tên mạng Wi-Fi biểu hiện thái độ của người dùng đối với Tổng thống Mỹ Obama.

Đo thái độ người dân với ông Obama bằng… Wi-Fi

> Các nhà chiêm tinh dự đoán ông Obama tái đắc cử

Kết luận này được đưa ra dựa trên cơ sở dữ liệu từ 75 triệu điểm truy cập Wi-Fi trên khắp nước Mỹ. Những người ủng hộ ông Obama thường đặt tên mạng Wi-Fi với ý nghĩa tốt đẹp như Obamasux, Voteobama (bỏ phiếu cho Obama), Obama gold, kingobama44...

Những người không ủng hộ ông Obama lại đặt những cái tên tiêu cực và khá dài như Obama is a horrible President (Obama là tổng thống kinh khủng), ObamaISaMarxist… Had enough of Obama yet và thậm chí là OBAMA ZOMBIE (thây ma Obama)…

Và thật ngẫu nhiên, tỉ lệ người ủng hộ và chống đối ông Obama qua cách đặt tên mạng Wi-Fi trùng với tỉ lệ của cuộc điều tra mới đây của tổ chức quốc tế ORC và kênh truyền hình CNN. Đó là số người ủng hộ ông Obama và ông Mitt Romney là 49 % so với 46 %.

Anh Vũ
Theo Daily Mail

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Thế giới

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá