Hungary : Trưng cầu ý dân về cải cách của chính phủ

Ngày 9/3, Hungary tiến hành cuộc trưng cầu ý dân trong toàn quốc về công cuộc cải cách trong lĩnh vực y tế và giáo dục do chính phủ tiến hành.

Trong cuộc trưng cầu ý dân này, công dân Hungary có quyền bày tỏ quan điểm của mình đối với các khía cạnh quan trọng trong công cuộc cải cách của Chính phủ thông qua việc trả lời các câu hỏi liên quan đến việc áp dụng cơ chế tiền lương của nhân viên y tế, việc chữa bệnh nội trú và học tập trong các trương đại học và cao đẳng.

Trên toàn lãnh thổ Hungary có gần 11 nghìn khu vực bỏ phiếu, chưa kể 91 khu vực ở nước ngoài. Hơn 8 triệu người Hungary (trong tổng số hơn 10 triệu dân) sẽ đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu ý dân.

Kết quả cuộc trưng cầu ý dân sẽ được thừa nhận nếu có ít nhất 1/4 số cử tri (khoảng 2 triệu người) tham gia bỏ phiếu. Theo kết quả thăm dò dư luận trước ngày trưng cầu ý dân, hơn 40% số người được hỏi tuyên bố sẽ tham gia bỏ phiếu, thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ công dân của mình.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Thế giới

Mới - Nóng

Khám phá