Kofi Annan: Chống khủng bố, vẫn phải tôn trọng nhân quyền 

Phát biểu tại một hội nghị an ninh quốc tế ở Madrid, ông Annan nói đã đến lúc phải đặt mọi hình thức khủng bố ra ngoài vòng pháp luật và nhu cầu phải có một hiệp ước quốc tế toàn diện để chống khủng bố.

Ông nói ưu tiên bao gồm việc làm cho khủng bố khí di chuyển, khó nhận tiền tài trợ cũng như khó kiếm được những nguyên liệu có thể chế vũ khí nguyên tử.

Ông đề nghị một chiến lược năm điểm để làm cho những nhóm bất mãn đừng chọn con đường khủng bố, không cho họ có được phương tiện tấn công, để làm cho các quốc gia đừng ủng hộ khủng bố.

Ông Annan cũng nói đến nhu cầu phát triển khả năng của các quốc gia ngăn ngừa khủng bố cũng như để bảo vệ nhân quyền trong cuộc chiến chống khủng bố.

Trong cuộc chiến, ông Annan nhấn mạnh, phương tiện không thể biện minh cho mục đích.

"Tôi rất lấy làm tiếc phải nói là các chuyên gia về nhân quyền, kể cả những người hoạt động trong hệ thống của Liên Hiệp Quốc, đã nhất trí đồng ý với những nghiên cứu cho thấy nhiều biện pháp mà các quốc gia đang áp dụng chống khủng bố đã vi phạm những quyền tự do căn bản."

Hội nghị Thượng đỉnh về An ninh ở Madrid đã trùng hợp với ngày kỷ niệm một năm cuộc tấn công vào một chuyến xe lửa ở thủ đô Tây Ban Nha.

Khoảng 400 chuyên viên quốc tế, các nhà học giả và các lãnh tụ quốc tế đã trải qua ba ngày thảo luận để tìm những phương thức chống khủng bố.

Kết luận của họ đã được tóm tắt trong điều được gọi là Nghị trình Madrid, vốn sẽ được các chính phủ thảo luận.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Thế giới

Mới - Nóng

Khám phá