Ngoại giao Việt Nam trước những thách thức chưa từng có

TP - Nhân dịp Hội nghị Ngoại giao 29 khai mạc hôm nay tại Hà Nội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh có bài viết về những nhiệm vụ mới và cấp bách của ngành ngoại giao Việt Nam, trong bối cảnh môi trường chiến lược của đất nước đã và đang nổi lên nhiều thách thức chưa từng có.

Sáng 21/8, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 18 với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại địa phương phục vụ phát triển và hội nhập”. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đến dự và phát biểu. Ảnh: T
Sáng 21/8, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 18 với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại địa phương phục vụ phát triển và hội nhập”. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đến dự và phát biểu. Ảnh: T

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho rằng, tình hình thế giới và khu vực luôn thay đổi hết sức nhanh chóng và sâu sắc, khó lường, buộc ngành ngoại giao phải thường xuyên theo dõi sát sao, phản ứng kịp thời, có biện pháp ứng xử phù hợp, bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia - dân tộc.

Theo Phó Thủ tướng, đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới về chất, có ý nghĩa chiến lược và đặt ra nhiều yêu cầu đổi mới từ tư duy đến cách làm. Ở bên ngoài, môi trường chiến lược của đất nước ta đã và đang nổi lên nhiều thách thức chưa từng có, tác động trực tiếp đến các lợi ích an ninh và phát triển. Trong bối cảnh đó, bên cạnh nhiệm vụ duy trì môi trường hòa bình, ổn định, ngoại giao cần phục vụ thiết thực hơn nữa các mục tiêu phát triển đất nước để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Đối ngoại của Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong thời gian qua, tạo thành tiền đề quan trọng để đưa nước ta bước vào giai đoạn phát triển mới. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cho rằng, cần thấy rõ tiến trình hội nhập quốc tế vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém. Nền kinh tế nước ta vẫn dễ bị tổn thương trước các biến động bất lợi của kinh tế thế giới. Chúng ta cũng chưa tranh thủ được đầy đủ các cơ hội của hội nhập quốc tế để nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, chưa tạo được động lực mạnh mẽ để phát triển nhanh và bền vững. Trong khi đó, phát triển và hội nhập đang tạo nhiều sức ép lên các vấn đề văn hóa, xã hội và môi trường.

Tình hình trên đặt ra cho toàn ngành ngoại giao những nhiệm vụ mới và cấp bách để làm sao tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, đặt con thuyền đất nước vào đúng luồng lạch thuận lợi nhất để vững vàng tiến ra biển lớn. Bên cạnh những nội hàm mới như kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, chủ động tham gia và phát huy vai trò tại các cơ chế đa phương, Đại hội Đảng XII đã xác định rõ hai định hướng đối ngoại quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong nhiều năm tới, đó là “nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại” và “triển khai mạnh mẽ định hướng chiến lược chủ động và tích cực hội nhập quốc tế”.

5 nhiệm vụ trọng tâm

Xác định chủ đề là “Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế - Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII”, Hội nghị Ngoại giao 29 sẽ tập trung quán triệt, thống nhất nhận thức và trao đổi sâu về một số trọng tâm chính sau:

t là, tiếp tục nhất quán nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện và Nhà nước quản lý thống nhất công tác đối ngoại; phối hợp chặt chẽ giữa ba trụ cột đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân. Qua đó tạo sức mạnh tổng hợp của tất cả các bộ, ban, ngành, địa phương, sự đồng thuận của nhân dân trong việc triển khai đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nươc.

Hai là, đề ra các phương hướng, biện pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả các hoạt động đối ngoại, đưa quan hệ với các nước, nhất là các đối tác ưu tiên, quan trọng thực sự đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững, trên cơ sở luật pháp quốc tế, bình đẳng, cùng có lợi, bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia - dân tộc.

Ba là, xác định và đề ra biện pháp đóng góp tích cực hơn vào việc thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng, để hội nhập quốc tế thực sự tạo cơ hội thúc đẩy phát triển kinh tế và tăng cường tiềm lực, sức mạnh tổng thể của quốc gia, góp phần tạo động lực mạnh mẽ để đổi mới toàn diện đất nước, nâng cao đời sống nhân dân.

Bốn là, tăng cường hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ giữa quốc phòng - an ninh - đối ngoại trong việc bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển và bảo vệ vững chắc chế độ xã hội chủ nghĩa.

Năm là, quán triệt nhận thức mới trong toàn bộ các lực lượng làm công tác đối ngoại về việc đưa đối ngoại đa phương trở thành một trong những trụ cột của công tác đối ngoại trong thời gian tới.

Quyết tâm hành động

Trước khi diễn ra Hội nghị Ngoại giao 29, Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 18 với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại địa phương, phục vụ hội nhập và phát triển” diễn ra hôm qua tại Hà Nội để các đại biểu đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong công tác đối ngoại địa phương. Hội nghị cũng đề ra những phương hướng, biện pháp lớn đưa công tác đối ngoại địa phương phát triển thực chất, hiệu quả hơn, đóng góp thiết thực hơn vào phát triển kinh tế - chính trị - xã hội, vào công cuộc hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh đây là “Hội nghị của các quyết tâm hành động” trong đổi mới tư duy hội nhập quốc tế, đẩy mạnh triển khai công tác đối ngoại, công tác ngoại vụ thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Phó Thủ tướng cũng thẳng thắn nhìn nhận tiến trình hội nhập quốc tế tại một số địa phương vẫn còn chuyển biến chậm, nhiều hạn chế, chưa tranh thủ được cơ hội của hội nhập để nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực và sức mạnh cạnh tranh của nền kinh tế... Phó Thủ tướng đề nghị các đại biểu thảo luận về vai trò kiến tạo của Bộ Ngoại giao để Bộ Ngoại giao đồng hành, kết nối, hỗ trợ hiệu quả hơn nữa trong việc triển khai công tác đối ngoại của địa phương.              

Bình Giang

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Thế giới

Mới - Nóng

Khám phá