Những dấu mốc lịch sử trong quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào

Tình hữu nghị giữa hai nước được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Hoàng thân Souphanouvong, Chủ tịch Kaysone Phomvihane cùng các thế hệ lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước, dày công vun đắp.

Những dấu mốc lịch sử trong quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào - ảnh 1 Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp Hoàng thân Souphanouvong bàn việc phối hợp kháng chiến giữa Việt Nam và Lào tại Hà Nội, ngày 4/9/1945. (Nguồn: Sách Ảnh Quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào /Nhà xuất bản Thông tấn)
Những dấu mốc lịch sử trong quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào - ảnh 2 Liên quân Lào-Việt chào cờ trước giờ xuất trận (1946). (Nguồn: Sách Ảnh Quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào /Nhà xuất bản Thông tấn)
Những dấu mốc lịch sử trong quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào - ảnh 3 Ngày 27/2/1948, Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương quyết định thành lập Ban Xung Phong Lào-Bắc gồm 14 đồng chí do đồng chí Kaysone Phomvihane (đứng thứ 6 từ phải sang) làm trưởng ban. (Nguồn: Sách Ảnh Quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào /Nhà xuất bản Thông tấn)
Những dấu mốc lịch sử trong quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào - ảnh 4 Bức trướng Lào-Việt đoàn kết do Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng Đại hội Quốc dân Lào tháng 8/1950. (Nguồn: Sách Ảnh Quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào /Nhà xuất bản Thông tấn)
Những dấu mốc lịch sử trong quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào - ảnh 5 Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Chính phủ kháng chiến Lào Issara Souphanouvong tại chiến khu Việt Bắc năm 1951. (Nguồn: Sách Ảnh Quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào /Nhà xuất bản Thông tấn)
Những dấu mốc lịch sử trong quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào - ảnh 6 Đại sứ đặc mệnh toàn quyền đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Lê Văn Hiến (bên phải) trình Quốc thư lên Quốc vương Lào Sisavang Vatthana tại Hoàng cung ở Luang Prabang, ngày 8/11/1962.(Nguồn: Sách Ảnh Quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào /Nhà xuất bản Thông tấn)
Những dấu mốc lịch sử trong quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào - ảnh 7 Đại sứ đặc mệnh toàn quyền đầu tiên của Vương quốc Lào Pheng Norin (bên phải) trình Quốc thư lên Phó Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Tôn Đức Thắng, tại Hà Nội ngày 21/2/1963. (Nguồn: Sách Ảnh Quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào /Nhà xuất bản Thông tấn)
Những dấu mốc lịch sử trong quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào - ảnh 8 Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Quốc vương Lào Sisavang Vatthana tại Hà Nội ngày 10/3/1963. (Nguồn: Sách Ảnh Quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào/Nhà xuất bản Thông tấn)
Những dấu mốc lịch sử trong quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào - ảnh 9 Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bí thư thứ nhất Đảng Nhân dân Lào Kaysone Phomvihane, Hà Nội, ngày 8/2/1966. (Nguồn: Sách Ảnh Quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào /Nhà xuất bản Thông tấn)
Những dấu mốc lịch sử trong quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào - ảnh 10 Nhân dân Lào chia muối do nhân dân Việt Nam ủng hộ. (Nguồn: Sách Ảnh Quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào /Nhà xuất bản Thông tấn).
Những dấu mốc lịch sử trong quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào - ảnh 11 Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm đoàn 959 tại Sầm Nưa, Lào năm 1969. (Nguồn: Sách Ảnh Quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào /Nhà xuất bản Thông tấn)
Những dấu mốc lịch sử trong quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào - ảnh 12 Chủ tịch Souphanouvong với cán bộ Việt Nam tại căn cứ Sầm Nưa. (Nguồn: Sách Ảnh Quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào /Nhà xuất bản Thông tấn)
Những dấu mốc lịch sử trong quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào - ảnh 13 Đồng chí Lê Duẩn và đồng chí Kaysone Phomvihane ký Tuyên bố chung Việt Nam-Lào ngày 11/2/1976. (Nguồn: Sách Ảnh Quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào /Nhà xuất bản Thông tấn)
Những dấu mốc lịch sử trong quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào - ảnh 14 Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Thủ tướng Kaysone Phomvihane ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Thủ đô Vientiane ngày 18/7/1977. (Nguồn: Sách Ảnh Quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào /Nhà xuất bản Thông tấn)
Những dấu mốc lịch sử trong quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào - ảnh 15 Tổng Bí thư Lê Duẩn và Tổng Bí thư Kaysone Phomvihane ký Tuyên bố chung Việt Nam – Lào ngày 18/7/1977. (Nguồn: Sách Ảnh Quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào /Nhà xuất bản Thông tấn)
Những dấu mốc lịch sử trong quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào - ảnh 16 Phó Thủ tướng Phạm Hùng và Phó Thủ tướng Lào Phoune Sipaseuth Ký Hiệp ước Hoạch định biên giới Việt Nam-Lào ngày 18/7/1977.(Nguồn: Sách Ảnh Quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào /Nhà xuất bản Thông tấn)

Theo Vietnam+

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Thế giới

Mới - Nóng

Khám phá