Noname

Sáng 18/2, 117 Hồng y Giáo chủ thuộc Hồng y đoàn tiến hành các thủ tục bầu chọn Giáo hoàng mới thay thế Đức Giáo hoàng John Paul II, qua đời ngày 2/4/2005. Sau phần dâng Thánh lễ, các Hồng y dưới 80 tuổi sẽ bắt đầu các cuộc họp cơ mật để bầu chọn Giáo hoàng. Ảnh: Các Hồng y Giáo chủ trước giờ tiến hành cuộc họp cơ mật. Ảnh: AP

Cùng chuyên mục

Xem thêm Thế giới

Mới - Nóng

Khám phá