Thỏa thuận vay nợ G8 gặp khó khăn từ IMF

Chỉ vừa được ký chưa ráo mực, những đề xuất được các nước G8 thỏa thuận trong hội nghị thượng đỉnh tại Gleneagles về viện trợ cho các nước nghèo nay đang gặp nhiều khó khăn.

Một số Chính phủ châu Âu đã tỏ ra muốn nghĩ lại về bản thỏa thuận mà họ đã thống nhất nhằm xóa nợ cho các nước nghèo.

Bỉ đã đề nghị thay đổi điều khoản của thỏa thuận nhằm cho các nước chủ nợ có thêm ảnh hưởng đối với các con nợ, chứ không chỉ đơn giản xóa hẳn nợ.

Trong một tài liệu bị lộ cho một nhóm các nhà hoạt động thuộc chiến dịch Jubilee Debt Campaign, đại diện của Bỉ tại IMF Willy Kierkens được trích lời khi nói với lãnh đạo IMF rằng "thay bằng việc xóa nợ hoàn toàn, vô điều kiện và không thể hủy ngang, .... những nước này nên được nhận viện trợ".

Khi đó IMF sẽ có thể rút viện trợ nếu nước nào không đáp ứng được các điều kiện của IMF như thực hiện Chiến lược Giảm nghèo vốn là điều kiện cần để được nhận viện trợ.

Người đứng đầu Jubilee Debt Campaign, Stephen Rand, nói: "Những đề xuất này đi ngược lại những gì mà G8 đã nói với hàng triệu người làm công tác vận động cũng như những nước nghèo."

Thỏa thuận cho các nước nghèo vay tiền đạt được tại hội nghị thượng đỉnh G8 đang gặp một số cản trở từ phía IMF

Cùng chuyên mục

Xem thêm Thế giới

Mới - Nóng

Khám phá