Trung Quốc công bố Sách Trắng chống tham nhũng

TP - Ngày 29-12, Văn phòng báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc công bố Sách Trắng về Chống tham nhũng và xây dựng chính phủ trong sạch, trong đó khẳng định sẽ đẩy mạnh công tác chống tham nhũng và xây dựng chính phủ trong sạch thông qua áp dụng quy chế và quy phạm pháp luật.

Sách Trắng nhấn mạnh Đảng Cộng sản và Chính phủ Trung Quốc nhận thức được phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ “khó khăn, phức tạp và lâu dài”, đồng thời khẳng định sẽ cương quyết “trừng phạt và ngăn chặn hiệu quả nạn tham nhũng bằng các nghị quyết và biện pháp mạnh mẽ”.

Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xây dựng một hệ thống nguyên tắc và chuẩn mực đạo đức áp dụng với cán bộ lãnh đạo trong vận dụng chính sách, xây dựng và kiện toàn quy chế ngăn chặn xung đột lợi ích.

Một số quy tắc về hành vi lãnh đạo liêm khiết của cán bộ lãnh đạo là đảng viên được thí điểm từ năm 1997, sửa đổi và thực thi từ năm 2010, trong đó nghiêm cấm cán bộ lãnh đạo là Đảng viên có các hoạt động mang tính kinh doanh trái quy định, lợi dụng chức quyền và ảnh hưởng có được nhờ chức quyền để tranh thủ lợi ích không chính đáng.

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Thế giới

Mới - Nóng