Trung quốc nhấn mạnh mục tiêu xây dựng xã hội hài hòa

Theo Tân hoa xã, ngày 11/10, BCH Trung ương khóa 16 Đảng ĐCS Trung Quốc đã kết thúc phiên họp toàn thể thứ 6 và ra thông cáo nhấn mạnh vấn đề xây dựng xã hội hài hòa ở Trung Quốc.

Trung quốc coi đây là nhiệm vụ chiến lược nhằm xây dựng một xã hội công bằng và bình đẳng, đồng thời bảo đảm cho sự phát triển xã hội và kinh tế bền vững ở nước này.

Trong phiên họp kéo dài 4 ngày, Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc chủ trương đặt mục tiêu xây dựng một Xã hội Xã hội chủ nghĩa hài hòa vào "vị trí nổi bật hơn" trong chương trình nghị sự, đồng thời tiếp tục coi phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm.

Đây là lần đầu tiên BCH TW Đảng Cộng sản Trung Quốc nhấn mạnh các vấn đề phát triển xã hội hơn là các vấn đề chính trị và kinh tế.

Thông cáo cho biết Đảng Cộng sản Trung Quốc cam kết trong 15 năm tới thực hiện cải thiện hệ thống luật pháp và bảo vệ quyền con người, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, tăng việc làm, cải thiện công tác phục vụ công chúng của chính phủ, bảo đảm trật tự công cộng và bảo vệ môi trường.

Trong khi kêu gọi nỗ lực thúc đẩy phát triển kinh tế, Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tạo dựng một hệ thống giá trị mới trong xã hội dựa trên kinh tế thị trường đang trong quá trình hình thành, coi đây là yếu tố thiết yếu đối với sự hài hòa về văn hóa và xã hội.

Thông cáo cũng nhấn mạnh rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đóng vai trò quyết định trong việc xây dựng xã hội hài hòa, các đảng bộ địa phương trên cả nước cần phải tăng cường năng lực để bảo đảm tính hiệu quả của các chính sách và xử lý thỏa đáng những mâu thuẫn và vấn đề quan trọng ảnh hưởng đến sự hài hòa xã hội ở từng địa phương.

Thông cáo cũng kêu gọi nỗ lực cải thiện cơ chế chống tham nhũng và tăng cường giám sát các quan chức và các cơ quan lãnh đạo, góp phần tạo ra các mối quan hệ hài hòa giữa Đảng và quần chúng.

Thông cáo khẳng định: "Xây dựng xã hội hài hòa là một nhiệm vụ chiến lược lớn dưới sự dẫn dắt của Chủ nghĩa Mác- Lê-nin, tư tưởng Mao Trạch Đông, học thuyết Đặng Tiểu Bình và tư tưởng "Ba Đại diện", phản ánh yêu cầu hiện đại hóa và nguyện vọng chung của nhân dân Trung Quốc".

Phiên họp cũng quyết định tổ chức Đại hội toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 17 vào nửa cuối năm 2007 ở Bắc Kinh.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Thế giới

Mới - Nóng

Khám phá