Trung Quốc: Quan chức tỉnh, thành sẽ do dân bầu

TP - Tuy nhiên, các quan chức chưa tiết lộ cụ thể việc bầu cử cụ thể, có một hay nhiều ứng cử viên trong cuộc bầu cử lãnh đạo địa phương.

Người dân sẽ được bầu quan chức thành phố?
Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) vừa cho biết sẽ cho phép tiến hành các cuộc bầu cử ở địa phương để bầu lãnh đạo mới ở cấp tỉnh, thành phố, thị xã.

Theo quan chức CPC, đây là một bước tiến mạnh mẽ nhằm đẩy mạnh dân chủ và cải cách ở Trung Quốc.

Bầu lãnh đạo địa phương cũng được CPC xem là mục tiêu chiến lược trong việc xây dựng một xã hội hài hòa xã hội chủ nghĩa.

Cùng với bước tiến này, CPC cam kết sẽ tiếp tục cố gắng nâng cao năng lực quản lý trong đảng. Quan chức CPC cũng phác thảo những nét chính để bảo đảm rằng lãnh đạo mới của địa phương sẽ thực thi một cách kiên quyết chính sách và đường lối trong việc xây dựng chủ nghĩa xã hội với đặc trưng của Trung Quốc.

Các phương pháp mới đã được chấp nhận để kiểm tra, đánh giá ứng cử viên một cách khoa học, với tiêu chí mới để “định giá” công việc của họ.

CPC có kế hoạch phát huy dân chủ trong tiến trình bầu cử lãnh đạo địa phương bằng việc bảo đảm quyền của các đảng viên, người dân cần được biết, được tham gia bầu chọn và giám sát. 

Ý kiến đối với ứng cử viên cũng được thu thập từ các nhóm khác nhau; đồng thời  đảm bảo người dân được góp tiếng nói công khai của họ với ứng cử viên.

Theo quan chức CPC, những nỗ lực lớn khác cũng được triển khai nhằm đề cử các ứng cử viên trẻ vào bộ máy lãnh đạo với việc Đảng đang tiếp tục kêu gọi giải phóng hệ tư tưởng và xóa bỏ những nội dung lạc hậu.

Quan chức này cũng cảnh báo, Trung ương Đảng sẽ trừng phạt nghiêm khắc những kẻ dính vào hành động bất chính trong bầu cử.

Hồi tháng 3/2006, quan chức CPC từng cho biết ý kiến công chúng sẽ là tiêu chuẩn chính cho lần đầu tiên lựa chọn gần 100.000 quan chức địa phương mới trước cuộc tổng tuyển cử Quốc hội khóa 17 năm 2007.

Trong khi đó, tờ Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của CPC, cũng thông báo sẽ xuất bản một tài liệu đặc biệt để đảm bảo các cuộc bầu cử sẽ thành công và để quan chức cũng như các cơ quan địa phương của đảng nhận thức rõ nhiệm vụ quan trọng của tiến trình cải cách này.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Thế giới

Mới - Nóng