Trung Quốc sẽ thành lập 5 "siêu bộ"

Đây là nội dung chính của kế hoạch cải cách cơ cấu chính phủ, được Tổng thư ký Quốc vụ viện Trung Quốc Hoa Kiến Mẫn báo cáo ngày 11/3 trước Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) khoá 11 đang diễn ra tại Bắc Kinh.

Các "siêu bộ" này bao gồm Bộ Công nghiệp và Thông tin, Bộ Nhân lực và An sinh xã hội, Bộ Bảo vệ Môi trường, Bộ Nhà ở và Xây dựng đô thị - nông thôn, và Bộ Giao thông vận tải.

Ông Hoa Kiến Mẫn nhấn mạnh kế hoạch cải cách cơ cấu này là một nỗ lực lớn trong công tác sắp xếp lại bộ máy chính phủ để hoạt động hiệu quả hơn và chống tham nhũng, trong đó tập trung vào các mục tiêu trọng điểm là tăng cường năng lực điều tiết vĩ mô, thúc đẩy phát triển khoa học, tập trung hơn cho công tác bảo đảm và cải thiện đời sống nhân dân, đẩy mạnh công tác quản lý xã hội và dịch vụ công.

Theo kế hoạch này, một số bộ và cơ quan ngang bộ, như Bộ Thông tin, Bộ Giao thông, Bộ Nhân sự, Bộ Lao động và an ninh xã hội, Bộ Xây dựng, Uỷ ban Khoa học kỹ thuật quốc phòng ..., sẽ được sáp nhập hoặc bị giải thể.

Với cuộc cải cách cơ cấu lần này, số đơn vị thành viên Quốc vụ viện (chính phủ) sẽ còn 27, giảm 1 so với 28 hiện nay.

Ông Hoa Kiến Mẫn mô tả kế hoạch lập các "siêu bộ" là đặc biệt quan trọng và cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của chính phủ, đồng thời ngăn chặn những hành vi lạm dụng chức vụ.

Để củng cố năng lực quản lý của chính phủ trong lĩnh vực năng lượng, một uỷ ban năng lượng quốc gia sẽ được thành lập, có nhiệm vụ điều phối liên bộ ở cấp cao, hợp tác với Văn phòng Năng lượng quốc gia - cơ quan sẽ được thành lập trong khuôn khổ Uỷ ban Phát triển và Cải cách quốc gia (NDRC).

Ông Hoa Kiến Mẫn cho rằng các cơ quan hành chính công hiện vẫn yếu kém; cơ cấu thể chế chính phủ chưa thực sự hợp lý; trong một số lĩnh vực, quyền lực vẫn tương đối tập trung và thiếu sự kiểm tra, giám sát.

Theo TTXVN

Cùng chuyên mục

Xem thêm Thế giới

Mới - Nóng

Khám phá