Bế mạc APPF-26

Vì lợi ích của mọi người dân, không ai bị bỏ lại phía sau

TPO - APPF cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy một châu Á-Thái Bình Dương kết nối và liên kết toàn diện, một hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ, tự do, công bằng, minh bạch và bao trùm, vì lợi ích của mọi người dân để không ai bị bỏ lại phía sau.

Hội nghị Lần thứ 26 bế mạc sau 3 ngày làm việc
Hội nghị Lần thứ 26 bế mạc sau 3 ngày làm việc

Chiều 20/1, phát biểu tại phiên bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch APPF-26 Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, sau ba ngày làm việc khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm của những người đại diện cho nhân dân, Hội nghị Lần thứ 26 đã hoàn thành 4 phiên họp toàn thể.

Hội nghị đã thông qua các nghị quyết về những vấn đề quan trọng, Tuyên bố APPF Hà Nội về “Tầm nhìn mới cho quan hệ đối tác nghị viện Châu Á-Thái Bình Dương” và Thông cáo chung APPF-26. Hội nghị APPF-26 đã hoàn thành tốt đẹp các công việc đề ra trong Chương trình nghị sự.

Cùng với những kết quả đã đạt được của những Hội nghị trước, APPF-26 là bước tiến tiếp theo quan trọng trong quá trình thực hiện tôn chỉ, mục đích của Diễn đàn đã được đề ra trong Tuyên bố Vancouver và Tuyên bố New Tokyo.

Vì lợi ích của mọi người dân, không ai bị bỏ lại phía sau - ảnh 1

APPF-26 bàn thúc đẩy hợp tác trong khu vực

Sáng 20/1, Hội nghị thường niên lần thứ 26 Diễn đàn Nghị viện Châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục diễn ra với Phiên toàn thể 3 với chủ đề "Hợp tác trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương".

Các Nghị quyết đã được thông qua, cũng như các cuộc trao đổi, thảo luận đã cho thấy vai trò quan trọng của các Nghị viện trong việc tham gia vào tiến trình thực hiện những cam kết quốc tế để bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh và phát triển bền vững, vì lợi ích của nhân dân trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Hội nghị nhận thức rằng tình hình chính trị, an ninh trên thế giới và khu vực còn nhiều diễn biến phức tạp, bất ổn khó lường. Các quốc gia khu vực đang phải đối mặt với những vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống, cùng với thách thức về chất lượng phát triển của mỗi quốc gia.

Những vấn đề này đặt ra một yêu cầu quan trọng đối với APPF là phải cải cách để thích ứng với tình hình, phải xây dựng một tầm nhìn chiến lược. Hòa bình, ổn định và an ninh là điều kiện tiên quyết, nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững.

Bất bình đẳng, nghèo đói, thất học… khiến chủ nghĩa khủng bố quốc tế, tội phạm xuyên quốc gia, tư tưởng cực đoan ngày càng trở nên phức tạp, do vậy không một quốc gia đơn lẻ nào có thể tự mình đối phó, đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa các quốc gia và các nghị viện, tăng cường năng lực cho các cơ quan thực thi pháp luật.

Về kinh tế thương mại, APPF là một cơ chế hợp tác mở, ủng hộ, bổ trợ và không thể tách rời khỏi APEC. APPF có một nhiệm vụ quan trọng là tiếp tục thúc đẩy mở rộng tự do hóa thương mại, đổi mới hình thức liên kết kinh tế, thương mại phù hợp với tình hình mới.

Vì lợi ích của mọi người dân, không ai bị bỏ lại phía sau - ảnh 2

APPF-26 bàn về an ninh, chính trị, kinh tế, thương mại

Ngày 19/1, hai phiên họp toàn thể đầu tiên của Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 26 (APPF-26) bàn về các vấn đề mới và nóng của khu vực trong các lĩnh vực an ninh, chính trị, kinh tế, thương mại.

Hội nghị đã đánh giá cao kết quả của Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 25 tại thành phố Đà Nẵng, tháng 11 vừa qua. APPF cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy một châu Á-Thái Bình Dương kết nối và liên kết toàn diện, một hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ, tự do, công bằng, minh bạch và bao trùm, vì lợi ích của mọi người dân để không ai bị bỏ lại phía sau.

Qua những thảo luận về hợp tác phát triển khu vực, chúng ta biết rằng những quan tâm lo ngại ngày càng trở nên gay gắt, đòi hỏi phải hành động thiết thực, cùng những sáng kiến mới về các vấn đề biến đổi khí hậu, suy thoái môi trường, gia tăng các dịch bệnh, thách thức đối với chất lượng phát triển bền vững của mọi quốc gia và toàn khu vực.

Hội nghị đã nhấn mạnh sự cần thiết phải “biến lời nói thành hành động”, kêu gọi sự hỗ trợ của các quốc gia phát triển đối với các nước đang phát triển trong việc chung tay thực hiện Chương trình nghị sự về Phát triển bền vững 2030 và Thỏa thuận Paris.

Các đại biểu khẳng định sự cần thiết phải đẩy mạnh đối thoại và hành động chung nhằm ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, trong đó có an ninh lương thực, an ninh năng lượng, quản lý bền vững các nguồn tài nguyên, gia tăng nỗ lực phòng ngừa và chống chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa cực đoan; tăng cường đối thoại giữa các nền văn hóa và tôn giáo...

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, thành công của Hội nghị là chúng ta đã thông qua bản Tuyên bố Hà Nội về “Tầm nhìn mới của quan hệ đối tác nghị viện Châu Á - Thái Bình Dương”. Kế thừa các bản Tuyên bố dấu ấn khác của APPF, Tuyên bố Hà Nội có ý nghĩa quan trọng, xác định một tầm nhìn mới của APPF sau một phần tư thế kỷ hình thành và phát triển. Tuyên bố đã điểm lại những thành tựu nổi bật của APPF, kiên trì thực hiện mục tiêu chung góp phần thúc đẩy mạnh hợp tác và đối thoại vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực.

APPF đã đóng góp vào các nỗ lực chung của các cơ chế toàn cầu và khu vực, như: Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Hội đồng liên nghị viện ASEAN (AIPA), Liên hợp quốc, Diễn đàn APEC, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) v.v...

Tuyên bố cũng đã đưa ra một bức tranh phát triển hiện nay của khu vực và quốc tế, trong đó có những thay đổi căn bản, với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, cùng những tác động hết sức sâu rộng.

Trong bối cảnh đó, Hội nghị đã nhận định tầm nhìn mới cho quan hệ đối tác nghị viện, đề ra những nhiệm vụ mà APPF cần phải thực hiện, cũng như thúc đẩy APPF triển khai các hành động nhằm mục tiêu phát triển bền vững, bao trùm và tăng cường liên kết kinh tế khu vực sâu rộng. Trong giai đoạn tới, APPF cần phải tiếp tục đổi mới nội dung nghị sự, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các thể chế đa phương, như: APEC và các cơ chế hợp tác khác.

Bà Ngân khẳng định, trong tiến trình đó, Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác tích cực, cùng APPF và Nghị viện các nước để hiện thực hóa tầm nhìn mà chúng ta đã đề ra để đưa các khuyến nghị, nghị quyết của APPF trở thành hành động cụ thể.

“Thay mặt Quốc hội và Nhân dân Việt Nam xin cảm ơn Nghị viện, các vị nghị sĩ Quốc hội các nước, các quý vị đại biểu, cùng toàn thể nhân dân các nước trong khu vực về những tình cảm hữu nghị dành cho đất nước và con người Việt Nam, với sự hợp tác ngày càng hiệu quả và tình cảm tốt đẹp”, bà Ngân chia sẻ.

Vì lợi ích của mọi người dân, không ai bị bỏ lại phía sau - ảnh 3

Vấn đề Triều Tiên, Palestine lên bàn nghị sự APPF-26

Ngày 19/1, tại phiên họp toàn thể đầu tiên tại APPF-26, các nghị sỹ đã bàn về vấn đề an ninh, chính trị khu vực và thế giới, trong đó đề cập nhiều đến cuộc khủng hoảng hạt nhân ở bán đảo Triều Tiên, tranh chấp lãnh thổ Palestine - Israel...

Vì lợi ích của mọi người dân, không ai bị bỏ lại phía sau - ảnh 4

APPF thúc đẩy liên kết kinh tế sâu rộng và toàn diện

Chiều 19/1, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tới tham dự và phát biểu tại Phiên toàn thể các Vấn đề Kinh tế và Thương mại trong khuôn khổ Hội nghị thường niên lần thứ 26 của Diễn đàn hợp tác Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương (APPF-26).

Vì lợi ích của mọi người dân, không ai bị bỏ lại phía sau - ảnh 5

Thông qua chương trình nghị sự APPF-26

Chiều 18/1, tại Hà Nội, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương (APPF) nhiệm kỳ 2017-2018, Phiên họp Ủy ban Chấp hành của Hội nghị APPF-26 đã thông qua chương trình nghị sự, chương trình hoạt động của APPF-26 và các nội dung liên quan.

Vì lợi ích của mọi người dân, không ai bị bỏ lại phía sau - ảnh 6

Bất ngờ với nữ nghị sỹ - phi hành gia Nga tại APPF-26

Sáng 18/1, trong phiên họp Nữ nghị sỹ trong khuôn khổ Diễn đàn Nghị viện Châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 26 (APPF-26) tại Hà Nội, khi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân giới thiệu đoàn nghị sỹ Nga có một nữ nghị sỹ là phi hành gia, mọi người đều ồ lên thán phục.

Vì lợi ích của mọi người dân, không ai bị bỏ lại phía sau - ảnh 7

Hội nghị APPF-26 tại Hà Nội bước vào ngày làm việc đầu tiên

Hội nghị thường niên lần thứ 26 Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương (APPF-26) diễn ra tại Hà Nội từ ngày 18-21/1/2018 với chủ đề “Quan hệ đối tác nghị viện vì hòa bình, sáng tạo và phát triển bền vững.”

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Thế giới

Mới - Nóng

Khám phá