Việt Nam khẳng định cam kết bảo đảm quyền con người

TP - Ngày 31/10, phát biểu trước Ủy ban về các vấn đề văn hóa, xã hội và nhân đạo thuộc Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 71, Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc khẳng định, quan điểm nhất quán, xuyên suốt của Việt Nam là các quyền con người, bao gồm kinh tế, văn hóa, xã hội, chính trị, dân sự và cả quyền phát triển, là phổ quát, gắn liền, không thể tách rời và cần được quan tâm, ưu tiên như nhau.

Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc
Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc

Đại sứ nói rằng, việc thúc đẩy và bảo đảm quyền con người cần dựa trên cơ sở tôn trọng chủ quyền quốc gia, hoàn cảnh lịch sử, xã hội, văn hóa và phát triển của mỗi nước, tăng cường sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau, đối thoại và hợp tác. Trong 3 năm là thành viên Hội đồng Nhân quyền (2014-2016), Việt Nam đã luôn đề cao các nguyên tắc khách quan, công khai, xây dựng và đối xử bình đẳng.

Đại sứ Nguyễn Phương Nga khẳng định, Việt Nam đã và đang làm hết sức mình để bảo đảm hoà bình, ổn định, thúc đẩy phát triển bền vững, bảo vệ, thúc đẩy quyền con người và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Việt Nam luôn đặt người dân ở trung tâm của phát triển và tiếp tục tăng cường hệ thống luật pháp, chính sách và thể chế thông qua lồng ghép Công ước Quyền kinh tế, văn hóa và xã hội, Công ước Quyền dân sự và chính trị và các công ước nhân quyền mà Việt Nam là thành viên.

Đại sứ Nguyễn Phương Nga cam kết, Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các nước, các đối tác trong việc thúc đẩy và bảo đảm quyền con người trên phạm vi toàn cầu.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Thế giới

Mới - Nóng

Khám phá