Biếm họa: Bầu Hiển, bầu Kiên và ... Công Vinh

Anh có tiền tôi cũng có tiền. Xem túi ai "nhiều USD" hơn nào. Biếm họa bầu Hiển, bầu Kiên "và ...Công Vinh.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Thể thao

Mới - Nóng