Lịch thi đấu Premier League mùa giải 2009/10

TPO - Lịch thi đấu Premier League mùa giải 2009/10 vừa được công bố , tất cả các trận đấu tính theo giờ địa phương (+7 = giờ Hà Nội).

Aston Villa - Wigan Athletic (15.00)

Blackburn Rovers - Manchester City (15.00)

Bolton Wanderers - Sunderland (15.00)

Chelsea - Hull City (15.00)

Everton - Arsenal (15.00)

Manchester United - Birmingham City (15.00)

Portsmouth - Fulham (15.00)

Stoke City - Burnley (15.00)

Tottenham Hotspur - Liverpool (15.00)

Wolverhampton Wanderers - West Ham United (15.00)

Thứ Ba,18/08/2009. Vòng hai

Arsenal - Bolton Wanderers (19.45)

Birmingham City - Portsmouth (19.45)

Burnley - Manchester United (19.45)

Fulham - Blackburn Rovers (19.45)

Hull City - Tottenham Hotspur (19.45)

Sunderland - Chelsea (19.45)

West Ham United - Aston Villa (19.45)

Wigan Athletic - Wolverhampton Wanderers (19.45)

Thứ Tư, 19/08/2009

Liverpool - Stoke City (19.45)

Manchester City - Everton (19.45)

Thứ Bảy, 22/08/2009. Vòng 3

Arsenal - Portsmouth (15.00)

Birmingham City - Stoke City (15.00)

Burnley - Everton (15.00)

Fulham - Chelsea (15.00)

Hull City - Bolton Wanderers (15.00)

Liverpool - Aston Villa (15.00)

Manchester City - Wolverhampton Wanderers (15.00)

Sunderland - Blackburn Rovers (15.00)

West Ham United - Tottenham Hotspur (15.00)

Wigan Athletic - Manchester United (15.00)

Thứ 7, 29/08/2009. Vòng 4

Aston Villa - Fulham (15.00)

Blackburn Rovers - West Ham United (15.00)

Bolton Wanderers - Liverpool (15.00)

Chelsea - Burnley (15.00)

Everton - Wigan Athletic (15.00)

Manchester United - Arsenal (15.00)

Portsmouth - Manchester City (15.00)

Stoke City - Sunderland (15.00)

Tottenham Hotspur - Birmingham City (15.00)

Wolverhampton Wanderers - Hull City (15.00)

Thứ bảy, 12/09/2009. Vòng 5

Birmingham City - Aston Villa (15.00)

Blackburn Rovers - Wolverhampton Wanderers (15.00)

Fulham - Everton (15.00)

Liverpool - Burnley (15.00)

Manchester City - Arsenal (15.00)

Portsmouth - Bolton Wanderers (15.00)

Stoke City - Chelsea (15.00)

Sunderland - Hull City (15.00)

Tottenham Hotspur - Manchester United (15.00)

Wigan Athletic - West Ham United (15.00)

Thứ Bảy,19/09/2009. Vòng 6

Arsenal - Wigan Athletic (15.00)

Aston Villa - Portsmouth (15.00)

Bolton Wanderers - Stoke City (15.00)

Burnley - Sunderland (15.00)

Chelsea - Tottenham Hotspur (15.00)

Everton - Blackburn Rovers (15.00)

Hull City - Birmingham City (15.00)

Manchester United - Manchester City (15.00)

West Ham United - Liverpool (15.00)

Wolverhampton Wanderers - Fulham (15.00)

Thứ Bảy,  26/09/2009. Vòng 7

Birmingham City - Bolton Wanderers (15.00)

Blackburn Rovers - Aston Villa (15.00)

Fulham - Arsenal (15.00)

Liverpool - Hull City (15.00)

Manchester City - West Ham United (15.00)

Portsmouth - Everton (15.00)

Stoke City - Manchester United (15.00)

Sunderland - Wolverhampton Wanderers (15.00)

Tottenham Hotspur - Burnley (15.00)

Wigan Athletic - Chelsea (15.00)

Thứ Bảy,  03/10/2009. Vòng 8

Arsenal - Blackburn Rovers (15.00)

Aston Villa - Manchester City (15.00)

Bolton Wanderers - Tottenham Hotspur (15.00)

Burnley - Birmingham City (15.00)

Chelsea - Liverpool (15.00)

Everton - Stoke City (15.00)

Hull City - Wigan Athletic (15.00)

Manchester United - Sunderland (15.00)

West Ham United - Fulham (15.00)

Wolverhampton Wanderers - Portsmouth (15.00)

Thứ Bảy,  17/10/2009. Vòng 9

Arsenal - Birmingham City (15.00)

Aston Villa - Chelsea (15.00)

Blackburn Rovers - Burnley (15.00)

Everton - Wolverhampton Wanderers (15.00)

Fulham - Hull City (15.00)

Manchester United - Bolton Wanderers (15.00)

Portsmouth - Tottenham Hotspur (15.00)

Stoke City - West Ham United (15.00)

Sunderland - Liverpool (15.00)

Wigan Athletic - Manchester City (15.00)

Thứ Bảy,  24/10/2009. Vòng 10

Birmingham City - Sunderland (15.00)

Bolton Wanderers - Everton (15.00)

Burnley - Wigan Athletic (15.00)

Chelsea - Blackburn Rovers (15.00)

Hull City - Portsmouth (15.00)

Liverpool - Manchester United (15.00)

Manchester City - Fulham (15.00)

Tottenham Hotspur - Stoke City (15.00)

West Ham United - Arsenal (15.00)

Wolverhampton Wanderers - Aston Villa (15.00)

Thứ Bảy, 31/10/2009. Vòng 11

Arsenal - Tottenham Hotspur (15.00)

Birmingham City - Manchester City (15.00)

Bolton Wanderers - Chelsea (15.00)

Burnley - Hull City (15.00)

Everton - Aston Villa (15.00)

Fulham - Liverpool (15.00)

Manchester United - Blackburn Rovers (15.00)

Portsmouth - Wigan Athletic (15.00)

Stoke City - Wolverhampton Wanderers (15.00)

Sunderland - West Ham United (15.00)

Thứ Bảy,  07/11/2009. Vòng 12

Aston Villa - Bolton Wanderers (15.00)

Blackburn Rovers - Portsmouth (15.00)

Chelsea - Manchester United (15.00)

Hull City - Stoke City (15.00)

Liverpool - Birmingham City (15.00)

Manchester City - Burnley (15.00)

Tottenham Hotspur - Sunderland (15.00)

West Ham United - Everton (15.00)

Wigan Athletic - Fulham (15.00)

Wolverhampton Wanderers - Arsenal (15.00)

Thứ Bảy, 21/11/2009. Vòng 13

Birmingham City - Fulham (15.00)

Bolton Wanderers - Blackburn Rovers (15.00)

Burnley - Aston Villa (15.00)

Chelsea - Wolverhampton Wanderers (15.00)

Hull City - West Ham United (15.00)

Liverpool - Manchester City (15.00)

Manchester United - Everton (15.00)

Stoke City - Portsmouth (15.00)

Sunderland - Arsenal (15.00)

Tottenham Hotspur - Wigan Athletic (15.00)

Thứ Bảy, 28/11/2009. Vòng 14

Arsenal - Chelsea (15.00)

Aston Villa - Tottenham Hotspur (15.00)

Blackburn Rovers - Stoke City (15.00)

Everton - Liverpool (15.00)

Fulham - Bolton Wanderers (15.00)

Manchester City - Hull City (15.00)

Portsmouth - Manchester United (15.00)

West Ham United - Burnley (15.00)

Wigan Athletic - Sunderland (15.00)

Wolverhampton Wanderers - Birmingham City (15.00)

Thứ Bảy, 05/12/2009. Vòng 15

Arsenal - Stoke City (15.00)

Aston Villa - Hull City (15.00)

Blackburn Rovers - Liverpool (15.00)

Everton - Tottenham Hotspur (15.00)

Fulham - Sunderland (15.00)

Manchester City - Chelsea (15.00)

Portsmouth - Burnley (15.00)

West Ham United - Manchester United (15.00)

Wigan Athletic - Birmingham City (15.00)

Wolverhampton Wanderers - Bolton Wanderers (15.00)

Thứ Bảy, 12/12/2009. Vòng 16

Birmingham City - West Ham United (15.00)

Bolton Wanderers - Manchester City (15.00)

Burnley - Fulham (15.00)

Chelsea - Everton (15.00)

Hull City - Blackburn Rovers (15.00)

Liverpool - Arsenal (15.00)

Manchester United - Aston Villa (15.00)

Stoke City - Wigan Athletic (15.00)

Sunderland - Portsmouth (15.00)

Tottenham Hotspur - Wolverhampton Wanderers (15.00)

Thứ Ba, 15/12/2009. Vòng 17

Birmingham City - Blackburn Rovers (19.45)

Bolton Wanderers - West Ham United (19.45)

Burnley - Arsenal (19.45)

Hull City - Everton (19.45)

Manchester United - Wolverhampton Wanderers (19.45)

Stoke City - Fulham (19.45)

Sunderland - Aston Villa (19.45)

Tottenham Hotspur - Manchester City (19.45)

Thứ Tư, 16/12/2009

Chelsea - Portsmouth (19.45)

Liverpool - Wigan Athletic (19.45)

Thứ Bảy, 19/12/2009. Vòng 18

Arsenal - Hull City (15.00)

Aston Villa - Stoke City (15.00)

Blackburn Rovers - Tottenham Hotspur (15.00)

Everton - Birmingham City (15.00)

Fulham - Manchester United (15.00)

Manchester City - Sunderland (15.00)

Portsmouth - Liverpool (15.00)

West Ham United - Chelsea (15.00)

Wigan Athletic - Bolton Wanderers (15.00)

Wolverhampton Wanderers - Burnley (15.00)

Thứ Bảy, 26/12/2009. Vòng 19

Arsenal - Aston Villa (15.00)

Birmingham City - Chelsea (15.00)

Burnley - Bolton Wanderers (15.00)

Fulham - Tottenham Hotspur (15.00)

Hull City - Manchester United (15.00)

Liverpool - Wolverhampton Wanderers (15.00)

Manchester City - Stoke City (15.00)

Sunderland - Everton (15.00)

West Ham United - Portsmouth (15.00)

Wigan Athletic - Blackburn Rovers (15.00)

Thứ Hai, 28/12/2009. Vòng 20

Aston Villa - Liverpool (19.45)

Blackburn Rovers - Sunderland (19.45)

Bolton Wanderers - Hull City (19.45)

Chelsea - Fulham (19.45)

Everton - Burnley (19.45)

Manchester United - Wigan Athletic (19.45)

Portsmouth - Arsenal (19.45)

Stoke City - Birmingham City (19.45)

Tottenham Hotspur - West Ham United (19.45)

Wolverhampton Wanderers - Manchester City (19.45)

Thứ Bảy, 9/01/2010. Vòng 21

Arsenal - Everton (15.00)

Birmingham City - Manchester United (15.00)

Burnley - Stoke City (15.00)

Fulham - Portsmouth (15.00)

Hull City - Chelsea (15.00)

Liverpool - Tottenham Hotspur (15.00)

Manchester City - Blackburn Rovers (15.00)

Sunderland - Bolton Wanderers (15.00)

West Ham United - Wolverhampton Wanderers (15.00)

Wigan Athletic - Aston Villa (15.00)

Thứ Bảy, 16/01/2010. Vòng 22

Aston Villa - West Ham United (15.00)

Blackburn Rovers - Fulham (15.00)

Bolton Wanderers - Arsenal (15.00)

Chelsea - Sunderland (15.00)

Everton - Manchester City (15.00)

Manchester United - Burnley (15.00)

Portsmouth - Birmingham City (15.00)

Stoke City - Liverpool (15.00)

Tottenham Hotspur - Hull City (15.00)

Wolverhampton Wanderers - Wigan Athletic (15.00)

Thứ Ba, 26/01/2010. Vòng 23

Bolton Wanderers - Burnley (19.45)

Manchester United - Hull City (19.45)

Portsmouth - West Ham United (19.45)

Stoke City - Manchester City (19.45)

Tottenham Hotspur - Fulham (19.45)

Wolverhampton Wanderers - Liverpool (19.45)

Thứ Tư, 27/01/2010

Aston Villa - Arsenal (19.45)

Blackburn Rovers - Wigan Athletic (19.45)

Chelsea - Birmingham City (19.45)

Everton - Sunderland (19.45)

Thứ Bảy, 30/01/2010. Vòng 24

Arsenal - Manchester United (15.00)

Birmingham City - Tottenham Hotspur (15.00)

Burnley - Chelsea (15.00)

Fulham - Aston Villa (15.00)

Hull City - Wolverhampton Wanderers (15.00)

Liverpool - Bolton Wanderers (15.00)

Manchester City - Portsmouth (15.00)

Sunderland - Stoke City (15.00)

West Ham United - Blackburn Rovers (15.00)

Wigan Athletic - Everton (15.00)

Thứ Bảy, 06/02/2010. Vòng 25

Birmingham City - Wolverhampton Wanderers (15.00)

Bolton Wanderers - Fulham (15.00)

Burnley - West Ham United (15.00)

Chelsea - Arsenal (15.00)

Hull City - Manchester City (15.00)

Liverpool - Everton (15.00)

Manchester United - Portsmouth (15.00)

Stoke City - Blackburn Rovers (15.00)

Sunderland - Wigan Athletic (15.00)

Tottenham Hotspur - Aston Villa (15.00)

Thứ Ba, 09/02/2010. Vòng 26

Arsenal - Liverpool (19.45)

Fulham - Burnley (19.45)

Portsmouth - Sunderland (19.45)

West Ham United - Birmingham City (19.45)

Wigan Athletic - Stoke City (19.45)

Wolverhampton Wanderers - Tottenham Hotspur (19.45)

Thứ tư, 10/02/2010

Aston Villa - Manchester United (19.45)

Blackburn Rovers - Hull City (19.45)

Everton - Chelsea (19.45)

Manchester City - Bolton Wanderers (19.45)

Thứ Bảy, 20/02/2010. Vòng 27

Arsenal - Sunderland (15.00)

Aston Villa - Burnley (15.00)

Blackburn Rovers - Bolton Wanderers (15.00)

Everton - Manchester United (15.00)

Fulham - Birmingham City (15.00)

Manchester City - Liverpool (15.00)

Portsmouth - Stoke City (15.00)

West Ham United - Hull City (15.00)

Wigan Athletic - Tottenham Hotspur (15.00)

Wolverhampton Wanderers - Chelsea (15.00)

Thứ Bảy, 27/02/2010. Vòng 28

Birmingham City - Wigan Athletic (15.00)

Bolton Wanderers - Wolverhampton Wanderers (15.00)

Burnley - Portsmouth (15.00)

Chelsea - Manchester City (15.00)

Hull City - Aston Villa (15.00)

Liverpool - Blackburn Rovers (15.00)

Manchester United - West Ham United (15.00)

Stoke City - Arsenal (15.00)

Sunderland - Fulham (15.00)

Tottenham Hotspur - Everton (15.00)

Thứ Bảy, 06/03/2010. Vòng 29

Arsenal - Burnley (15.00)

Aston Villa - Sunderland (15.00)

Blackburn Rovers - Birmingham City (15.00)

Everton - Hull City (15.00)

Fulham - Stoke City (15.00)

Manchester City - Tottenham Hotspur (15.00)

Portsmouth - Chelsea (15.00)

West Ham United - Bolton Wanderers (15.00)

Wigan Athletic - Liverpool (15.00)

Wolverhampton Wanderers - Manchester United (15.00)

Thứ Bảy, 13/03/2010. Vòng 30

Birmingham City - Everton (15.00)

Bolton Wanderers - Wigan Athletic (15.00)

Burnley - Wolverhampton Wanderers (15.00)

Chelsea - West Ham United (15.00)

Hull City - Arsenal (15.00)

Liverpool - Portsmouth (15.00)

Manchester United - Fulham (15.00)

Stoke City - Aston Villa (15.00)

Sunderland - Manchester City (15.00)

Tottenham Hotspur - Blackburn Rovers (15.00)

Thứ Bảy, 20/03/2010. Vòng 31

Arsenal - West Ham United (15.00)

Aston Villa - Wolverhampton Wanderers (15.00)

Blackburn Rovers - Chelsea (15.00)

Everton - Bolton Wanderers (15.00)

Fulham - Manchester City (15.00)

Manchester United - Liverpool (15.00)

Portsmouth - Hull City (15.00)

Stoke City - Tottenham Hotspur (15.00)

Sunderland - Birmingham City (15.00)

Wigan Athletic - Burnley (15.00)

Thứ Bảy, 27/03/2010. Vòng 32

Birmingham City - Arsenal (15.00)

Bolton Wanderers - Manchester United (15.00)

Burnley - Blackburn Rovers (15.00)

Chelsea - Aston Villa (15.00)

Hull City - Fulham (15.00)

Liverpool - Sunderland (15.00)

Manchester City - Wigan Athletic (15.00)

Tottenham Hotspur - Portsmouth (15.00)

West Ham United - Stoke City (15.00)

Wolverhampton Wanderers - Everton (15.00)

Thứ Bảy, 03/04/2010. Vòng 33

Arsenal - Wolverhampton Wanderers (15.00)

Birmingham City - Liverpool (15.00)

Bolton Wanderers - Aston Villa (15.00)

Burnley - Manchester City (15.00)

Everton - West Ham United (15.00)

Fulham - Wigan Athletic (15.00)

Manchester United - Chelsea (15.00)

Portsmouth - Blackburn Rovers (15.00)

Stoke City - Hull City (15.00)

Sunderland - Tottenham Hotspur (15.00)

Thứ Bảy, 10/04/2010. Vòng 34

Aston Villa - Everton (15.00)

Blackburn Rovers - Manchester United (15.00)

Chelsea - Bolton Wanderers (15.00)

Hull City - Burnley (15.00)

Liverpool - Fulham (15.00)

Manchester City - Birmingham City (15.00)

Tottenham Hotspur - Arsenal (15.00)

West Ham United - Sunderland (15.00)

Wigan Athletic - Portsmouth (15.00)

Wolverhampton Wanderers - Stoke City (15.00)

Thứ Bảy, 17/04/2010. Vòng 35

Birmingham City - Hull City (15.00)

Blackburn Rovers - Everton (15.00)

Fulham - Wolverhampton Wanderers (15.00)

Liverpool - West Ham United (15.00)

Manchester City - Manchester United (15.00)

Portsmouth - Aston Villa (15.00)

Stoke City - Bolton Wanderers (15.00)

Sunderland - Burnley (15.00)

Tottenham Hotspur - Chelsea (15.00)

Wigan Athletic - Arsenal (15.00)

Thứ Bảy, 24/04/2010. Vòng 36

Arsenal - Manchester City (15.00)

Aston Villa - Birmingham City (15.00)

Bolton Wanderers - Portsmouth (15.00)

Burnley - Liverpool (15.00)

Chelsea - Stoke City (15.00)

Everton - Fulham (15.00)

Hull City - Sunderland (15.00)

Manchester United - Tottenham Hotspur (15.00)

West Ham United - Wigan Athletic (15.00)

Wolverhampton Wanderers - Blackburn Rovers (15.00)

Thứ Bảy, 01/05/2010. Vòng 37

Birmingham City - Burnley (15.00)

Blackburn Rovers - Arsenal (15.00)

Fulham - West Ham United (15.00)

Liverpool - Chelsea (15.00)

Manchester City - Aston Villa (15.00)

Portsmouth - Wolverhampton Wanderers (15.00)

Stoke City - Everton (15.00)

Sunderland - Manchester United (15.00)

Tottenham Hotspur - Bolton Wanderers (15.00)

Wigan Athletic - Hull City (15.00)

Chủ Nhật, 09/05/2010. Vòng 38

Arsenal - Fulham (15.00)

Aston Villa - Blackburn Rovers (15.00)

Bolton Wanderers - Birmingham City (15.00)

Burnley - Tottenham Hotspur (15.00)

Chelsea - Wigan Athletic (15.00)

Everton - Portsmouth (15.00)

Hull City - Liverpool (15.00)

Manchester United - Stoke City (15.00)

West Ham United - Manchester City (15.00)

Wolverhampton Wanderers - Sunderland (15.00)

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Thể thao

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá