Số thí sinh đăng kí vào ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn giảm

TPO- Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn (Đại học Quốc Gia Hà Nội) cho biết, số lượng đăng ký dự thi từ năm 2005 - 2010 ngày càng giảm, từ 14.728 (năm 2005) giảm dần qua các năm, đến 2010 còn 6.600 hồ sơ.

Số thí sinh đăng kí vào ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn giảm

Chi tiết về số lượng đăng ký dự thi các năm của trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân Văn như sau:

TT

Mã ngành

Tên ngành

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1

501

Tâm lí học

826

713

566

449

537

585

2

502

Khoa học Quản lí

1.874

1.779

1.011

1.130

578

695

3

503

Xã hội học

1.012

361

252

336

317

241

4

504

Triết học

540

613

247

156

120

120

5

507

Chính trị học

-

-

-

70

118

164

6

512

Công tác xã hội

-

552

473

350

370

368

7

601

Văn học

1.383

1.015

543

797

487

770

8

602

Ngôn ngữ học

369

497

147

82

63

129

9

603

Lịch sử

1.326

983

595

838

411

405

10

604

Báo chí

1.750

1.796

1.502

1.111

1.035

536

11

605

Thông tin – Thư viện

879

875

357

215

165

128

12

606

Lưu trữ học & QTVP

1.554

1.083

985

725

672

388

13

607

Đông phương học

678

675

687

383

539

669

14

608

Quốc tế học

560

676

427

637

476

454

15

609

Du lịch học

1.772

1.263

1.246

1.065

700

643

16

610

Hán Nôm

205

154

72

82

90

91

17

614

Nhân học

-

-

-

-

173

46

18

615

Việt Nam học

-

-

-

-

-

168

Tổng cộng (2)

14.728

13.035

9.110

10.854

6.851

6.600

(2) Không tính số thí sinh có nguyện vọng 1 học tại các trường ĐH, CĐ không tổ chức thi.

Viết

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Thí sinh

Mới - Nóng

Khám phá