Quý hồ tinh bất quý hồ đa

TP - Cải cách bộ máy, tinh giản biên chế, lâu nay vẫn là câu chuyện “nói nhiều nhưng làm chẳng được bao nhiêu”. Bởi vấn đề này không chỉ khó, đụng chạm mà còn liên quan trực tiếp đến con người, đến tâm tư, tình cảm.

Vì thế, hàng chục năm qua, dù Đảng, Nhà nước đã có nhiều nghị quyết, chỉ thị, quy định yêu cầu đổi mới, cải cách bộ máy, tinh giản biên chế… nhưng kết quả đạt được rất hạn chế. Có những giai đoạn, “càng hô cắt giảm, tinh gọn thì bộ máy và con người lại càng phình to”, khiến người dân, dư luận bức xúc.
Tuy nhiên, lần này, việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW (năm 2017) về Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với thực hiện Chỉ thị 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế đã tạo ra sự khác biệt cơ bản. Theo báo cáo của ngành xây dựng Đảng, sau một thời gian thực hiện, đến nay toàn hệ thống đã giảm 3 ban chỉ đạo, 7 tổng cục và tương đương, giảm nhiều cục, vụ, sở, ngành và gần 500 lãnh đạo cấp vụ và tương đương, gần 10.000 lãnh đạo phòng, giảm hơn 81.000 công chức, viên chức ở Trung ương và địa phương; giảm hơn 51.000 người hưởng lương và phụ cấp ở cấp xã… 
Tính về hiệu quả ngân sách, chỉ riêng việc sắp xếp lại bộ máy, tổ chức của Bộ Công an, trong năm 2018 đã tiết kiệm được 1.000 tỷ đồng. Còn đối với một tỉnh còn nghèo, ngân sách khó khăn như Yên Bái, sau một năm cải cách bộ máy, số tiền tiết kiệm đạt được đến hơn 400 tỷ đồng. Thống kê của Bộ Tài chính cho thấy, cả nước tiết kiệm được hơn 11 nghỉn tỷ đồng chi phí nuôi bộ máy nhờ sắp xếp, cải cách bộ máy…
Đây là công việc rất khó, đụng chạm nhưng điều quan trọng là nhận được sự ủng hộ của người dân và dư luận. Do đó, điểm mấu chốt, có tính quyết định trong tổ chức thực hiện sắp xếp bộ máy là phải giải phóng được tư tưởng, đổi mới tư duy, thống nhất được nhận thức và phải có sự quyết tâm.
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng khẳng định: Nghị quyết 18 là một trong những nghị quyết của Trung ương sớm đi vào cuộc sống, bước đầu tạo được chuyển biến tích cực trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn. Theo ông, lâu nay trong tâm lý mọi người thường nói giảm đầu mối thì đầu mối lại phình, giảm biên chế thì biên chế càng tăng. Nhưng thực sự không phải như vậy, chúng ta quyết liệt làm và đã có chuyển biến. Tuy chưa phải được nhiều lắm nhưng đó là kết quả rất đáng trân trọng và chúng ta phải làm tiếp.
Theo các chuyên gia về tổ chức, những thành công bước đầu mà Nghị quyết 18 cho thấy, muốn thành công trong việc cải cách bộ máy thì điều quan trọng nhất là phải có sự quyết tâm, không “đánh trống bỏ dùi”. Thứ hai là phải siết chặt công tác kiểm tra, giám sát để khen thưởng, động viên kịp thời những cơ quan, đơn vị làm tốt, đồng thời nhắc nhở và xử lý ngay những nơi chậm trễ trong việc thực hiện, hoặc thực hiện không có hiệu quả. 

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tôi nghĩ...

Mới - Nóng