DMCA.com Protection Status

Then chốt của then chốt

TP - Dù đã có nhiều giải pháp nhưng tình trạng “chạy chức, chạy quyền, chạy quy hoạch, chạy luân chuyển”... những năm qua vẫn được đánh giá là còn phức tạp. Việc trọng dụng nhân tài luôn được nói đến nhưng thực tế có nơi, có chỗ “người tài” vẫn bị lu mờ để nhường chỗ cho các “phi vụ” “bổ nhiệm siêu tốc”, “bổ nhiệm thần tốc”, “bổ nhiệm người nhà, người thân”…

Đặc biệt, qua hàng loạt các vụ “củi lửa” gần đây như vụ Trịnh Xuân Thanh (Bộ Công Thương), Nguyễn Xuân Anh (Đà Nẵng), Phan Thị Mỹ Thanh (Đồng Nai)…cho thấy những vi phạm của các cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược đã xảy ra từ rất sớm, với mức độ hết sức nghiêm trọng. Tuy nhiên, do không kịp thời phát hiện thành thử người vi phạm “lọt lưới” leo cao, chui sâu vào bộ máy, gây bức xúc dư luận quần chúng nhân dân.

Trong bối cảnh đó, Đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín ngang tầm nhiệm vụ trình Hội nghị Trung ương 7 nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Cương lĩnh và các nghị quyết của Đảng đã xác định: “Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt”. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã nhiều lần chỉ rõ, nếu “xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt thì công tác cán bộ là then chốt của then chốt, là nguyên nhân của mọi nguyên nhân”…

Nhưng làm thế nào để cái chốt đó vững vàng? Ngoài những quy định, tiêu chí, tiêu chuẩn đã được quy định trong các văn bản của Đảng, Đề án cán bộ cấp chiến lược trình Hội nghị Trung ương 7 lần này cũng nêu ra nhiều giải pháp để khắc phục, chấn chỉnh những bất cập, sai phạm, như thực hiện nhất quán việc bố trí bí thư ủy cấp tỉnh không là người địa phương. Hoàn thiện các quy định về cách chức, bãi nhiệm, miễn nhiệm để chủ trương “có lên, có xuống”, “có vào, có ra” là việc bình thường trong công tác cán bộ.

Đặc biệt, Đề án cũng nhấn mạnh, coi “chạy chức, chạy quyền” là hành vi tham nhũng trong công tác cán bộ. Nâng cao ý thức trách nhiệm, lòng tự trọng và hình thành văn hóa “nói không với chạy chức, chạy quyền”. Mở rộng các hình thức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân với từng đối tượng cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị một cách phù hợp.

Tuy nhiên, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã lưu ý trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị rằng: Vì sao có nhiều nghị quyết rất đúng, rất trúng nhưng việc thực hiện hiệu quả lại thấp? Vì sao quy trình thì đúng nhưng bố trí con người cụ thể lại sai? Vướng mắc chính là ở chỗ nào? Cơ chế giám sát quyền lực đã đủ chưa? Chính sách tạo ra động lực để cán bộ tâm huyết gắn bó với sự nghiệp là gì?

Năm 2018 là năm bản lề, có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc chuẩn bị nhân sự cho Đảng khóa tới và các khóa tiếp theo. Tuy nhiên, muốn xây dựng được đội ngũ cán bộ cấp chiến lược có đủ tài, đức thì việc quan trọng nhất là phải chống được “chạy chức, chạy quyền”, “lợi ích nhóm”, “thân quen, cánh hẩu” như yêu cầu của Tổng Bí thư đã đặt ra tại Hội nghị lần này.   

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tôi nghĩ...

Mới - Nóng