Tại con đường

Tại con đường

TP - Gia đình anh Tuyên và anh Cư là hàng xóm lâu nay. Con cái học chung trường lại chơi với nhau nên tình cảm hai nhà càng thêm thân thiết.