Điểm chuẩn CĐ Cộng đồng Hà Tây , Kỹ thuật Khách sạn và Du lịch

TPO- Trường CĐ Cộng đồng Hà Tây vừa thông báo điểm trúng tuyển NV1 năm 2011 và cho biết sẽ xét tuyển hàng trăm chỉ tiêu NV2.

Điểm chuẩn CĐ Cộng đồng Hà Tây , Kỹ thuật Khách sạn và Du lịch

1. Trường CĐ Cộng đồng Hà Tây

Điểm chuẩn vào các ngành như sau:

Đối tượng

Điểm chuẩn trúng tuyển

Khu vực 3

Khu vực 2

Khu vực 2NT

Khu vực 1

Học sinh phổ thông

Khối A, D1

10,0

9,5

9,0

8,5

Khối B

11,0

10,5

10,0

9,5

Nhóm ưu tiên 2

Khối A, D1

9,0

8,5

8,0

7,5

Khối B

10,0

9,5

9,0

8,5

Nhóm ưu tiên 1

Khối A, D1

8,0

7,5

7,0

6,5

Khối B

9,0

8,5

8,0

7,5

Các ngành - khối xét tuyển NV2:

Các ngành xét tuyển khối A, B: Chăn nuôi, Khoa học cây trồng, Dịch vụ thú y, Bảo vệ thực vật, Lâm nghiệp, Quản lý đất đai, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sau thu hoạch, Công nghệ kỹ thuật môi trường

Các ngành xét tuyển khối A, D1: Kế toán, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh nông nghiệp, Tin học ứng dụng, Công nghệ thông tin.

Các ngành xét tuyển khối A: Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử, Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông.

Các ngành xét tuyển khối D1: Tiếng Anh

Chỉ tiêu xét tuyển NV2: 750

Đối tượng

Điểm nhận hồ sơ xét tuyển

Khu vực 3

Khu vực 2

Khu vực 2NT

Khu vực 1

Học sinh phổ thông

Khối A, D1

10,0

9,5

9,0

8,5

Khối B

11,0

10,5

10,0

9,5

Nhóm ưu tiên 2

Khối A, D1

9,0

8,5

8,0

7,5

Khối B

10,0

9,5

9,0

8,5

Nhóm ưu tiên 1

Khối A, D1

8,0

7,5

7,0

6,5

Khối B

9,0

8,5

8,0

7,5

Thời gian nhận hồ sơ: Từ 25/8/2011 đến hết ngày 10/9/2011

Chi tiết liên hệ với phòng đào tạo (ĐT: 0433 721213, hoặc xem trên Web:www.htcc.edu.vn) Địa chỉ: Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội.

2. Trường CĐ Kỹ thuật Khách sạn và Du lịch

Trường CĐ Kỹ thuật Khách sạn và Du lịch công bố điểm chuẩn năm 2011 như sau:

Điểm chuẩn khối A:

Ưu tiên

Khu vực

3

Khu vực

2

Khu vực

2NT

Khu vực 1

Cộng

Học sinh phổ thông

Điểm trúng tuyển

10.0

9.5

9.0

8.5

Số người đạt điểm TT

1

24

160

49

234

Nhóm 2

Điểm trúng tuyển

9.0

8.5

8.0

7.5

Số người đạt điểm TT

1

2

3

Nhóm 1

Điểm trúng tuyển

8.0

7.5

7.0

6.5

Số người đạt điểm TT

1

3

4

Tổng số người đạt điểm trúng tuyển

1

24

162

54

241

Điểm chuẩn Khối D1

Ưu tiên

Khu vực

3

Khu vực

2

Khu vực

2NT

Khu vực 1

Cộng

Học sinh phổ thông

Điểm trúng tuyển

10.0

9.5

9.0

8.5

Số người đạt điểm TT

21

135

29

185

Nhóm 2

Điểm trúng tuyển

9.0

8.5

8.0

7.5

Số người đạt điểm TT

3

1

4

Nhóm 1

Điểm trúng tuyển

8.0

7.5

7.0

6.5

Số người đạt điểm TT

Tổng số người đạt điểm trúng tuyển

21

138

30

189

Điểm chuẩn khối C

Ưu tiên

Khu vực

3

Khu vực

2

Khu vực

2NT

Khu vực 1

Cộng

Học sinh phổ thông

Điểm trúng tuyển

11.0

10.5

10.0

9.5

Số người đạt điểm TT

3

32

6

41

Nhóm 2

Điểm trúng tuyển

10.0

9.5

9.0

8.5

Số người đạt điểm TT

Nhóm 1

Điểm trúng tuyển

9.0

8.5

8.0

7.5

Số người đạt điểm TT

4

4

Tổng số người đạt điểm trúng tuyển

3

32

10

45

Viết

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tuyển sinh

Mới - Nóng